Badanie kliniczne dla osób z cukrzycą typu II

Nie pozwól, aby cukrzyca doprowadziła do problemów z sercem

Obecnie szukamy chętnych do wzięcia udziału w badaniu PROMINENT. Jest to test dla osób z cukrzycą typu II i podwyższonym poziomem trójglicerydów (rodzaj lipidów we krwi).

Chociaż wiele osób przyjmuje leki obniżające poziom cholesterolu, nadal istnieje ryzyko poważnych problemów z sercem. Dlatego w badaniu klinicznym PROMINENT badany jest nowy potencjalny lek, który zmniejsza ryzyko dalszych problemów sercowych poprzez obniżenie poziomu trójglicerydów (rodzaj lipidów we krwi) i podniesienie poziomu „dobrego” cholesterolu (znanego jako HDL).

Kryteria:

  • Wiek: 18+
  • Płeć: mężczyzna i kobieta
  • Choroba: cukrzyca typu II

Jeśli się zakwalifikujesz i chcesz wziąć udział, będziesz kontynuować leczenie statynami. Podczas udziału w badaniu otrzymasz bezpłatną opiekę medyczną i wszystkie leki związane z udziałem w badaniu. Możemy również pomóc w transporcie lub zwrócić koszty podróży związane z wizytami w naszym centrum.

Twoja decyzja o udziale w badaniu klinicznym nie wpłynie na opiekę medyczną, którą otrzymujesz od swojego lekarza rodzinnego. Będziemy go na bieżąco informować o wszelkich istotnych wydarzeniach związanych z udziałem w badaniu klinicznym.

Czy kwalifikuję się do tego badania? Aby się dowiedzieć, potwierdź poniższe kryteria:

Odpowiedz na następujące pytania:

  • Mam zdiagnozowaną cukrzycę typu II przez 12 tygodni lub dłużej
  • Mam receptę na statyny lub przerwano przyjmowanie z powodu działań niepożądanych
  • Chciałbym dowiedzieć się więcej o ryzyku sercowym i moim poziomie trójglicerydów

Przychodnie prowadzące badanie

 
Lokalizacja
 
Centrum Medyczne SYNEXUS GDAŃSK
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS GDYNIA
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS KATOWICE
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS POZNAŃ
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS WARSZAWA
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS WROCŁAW
Zobacz

Sprawdź czy kwalifikujesz się do tego badania

Wypełnij poniższy formularz, aby sprawdzić czy kwalifikujesz się do badania klinicznego. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Synexus Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej 66.
2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Synexus Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: compliancecontact@synexus.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
   a) ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia na rzecz pacjentów usług medycznych, oraz prowadzenia medycznych badań klinicznych przez Synexus Polska Sp. z o.o.,
   b) przekazywania pacjentom wyników laboratoryjnych, udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta osobie najbliższej przez niego wskazanej.
   c) upowszechniania i wdrażania profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej na ochronę stanu zdrowia pacjentów poprzez poinformowanie o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach klinicznych, dokonanie oceny możliwości zakwalifikowania się do badań klinicznych oraz zaproszenia do udziału w badaniu, a także m.in. poprzez informowanie o ofercie badań profilaktycznych lub badań klinicznych oraz o zbliżających się wizytach w Centrum Medycznym Synexus z wykorzystywaniem środków komunikowania na odległość w postaci kontaktu telefonicznego, maila, smsa lub pisemnego powiadomienia kierowanego na wskazany adres,
   d) realizacji wniosków pacjentów o refinansowanie kosztów przez nich poniesionych na dojazd do ośrodka Synexus Sp. z o.o.,
   e) prowadzenia przez administratora danych analiz w zakresie kontroli jakości.
na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i art. 9 ust. 2 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, którym zlecona zostanie wykonanie badań i analiz laboratoryjnych.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
   a) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a i b – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie dokumentacji medycznej (20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa),
   b) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c i e – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe administratora danych, jednak nie dłużej niż przez okres 7 lat.
   c) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d – przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji celów wskazanych w pkt 3.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.