Badanie kliniczne PROMINENT

Nie pozwól, aby cukrzyca doprowadziła do problemów kardiologicznych

Obecnie poszukujemy chętnych osób do wzięcia udziału w badaniu PROMINENT. Jest to badanie dla osób z cukrzycą typu 2 i podwyższonym poziomem trójglicerydów (rodzaj lipidów we krwi).

Chociaż wiele osób przyjmuje leki obniżające poziom cholesterolu, nadal istnieje ryzyko wystąpienia poważnych problemów kardiologicznych. Dlatego też badanie kliniczne PROMINENT bada nowy potencjalny lek, który zmniejsza ryzyko dalszych problemów kardiologicznych obniżając poziomu trójglicerydów (rodzaj lipidów we krwi) i podnosząc poziom „dobrego” cholesterolu (znanego jako HDL).

Kryteria:

  • Wiek: 18+
  • Płeć: Mężczyzna i Kobieta
  • Choroba: cukrzyca typu 2

Jeśli kwalifikujesz się i chcesz wziąć udział, będziesz kontynuował/a dotychczasowe leczenie statynami. Podczas Twojego uczestnictwa w badaniu otrzymasz bezpłatną opiekę lekarską oraz wszystkie leki związane z udziałem w badaniu. Możemy również pomóc w transporcie lub zwrócić Ci koszty podróży na wizyty do naszego centrum.

Twoja decyzja odnośnie udziału w badaniu klinicznym nie będzie miała wpływu na opiekę medycznę, jaką otrzymujesz od Twojego lekarza rodzinnego. Będziemy go na bieżąco informować o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z Twoim uczestnictwem w badaniu klinicznym.

Czy kwalifikuję się do tego badania? Aby się o tym przekonać, potwierdź kryteria poniżej:

Odpowiedz na poniższe pytania.

  • Mam diagnozę cukrzycy typu 2 od 12 tygodni lub dłużej
  • Otrzymałem receptę na statyny lub musiałem przestać je przyjmować z powodu skutków ubocznych
  • Jestem zainteresowany zdobyciem większej wiedzy na temat ryzyka sercowego i moim poziomie triglicerydów

Przychodnie prowadzące badanie

 
Lokalizacja
 
Centrum Medyczne SYNEXUS GDAŃSK
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS GDYNIA
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS KATOWICE
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS POZNAŃ
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS WARSZAWA
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS WROCŁAW
Zobacz

Sprawdź czy kwalifikujesz się do tego badania

Wypełnij poniższy formularz, aby sprawdzić czy kwalifikujesz się do badania klinicznego. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Synexus Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej 66.
2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Synexus Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: compliancecontact@synexus.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
   a) ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia na rzecz pacjentów usług medycznych, oraz prowadzenia medycznych badań klinicznych przez Synexus Polska Sp. z o.o.,
   b) przekazywania pacjentom wyników laboratoryjnych, udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta osobie najbliższej przez niego wskazanej.
   c) upowszechniania i wdrażania profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej na ochronę stanu zdrowia pacjentów poprzez poinformowanie o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach klinicznych, dokonanie oceny możliwości zakwalifikowania się do badań klinicznych oraz zaproszenia do udziału w badaniu, a także m.in. poprzez informowanie o ofercie badań profilaktycznych lub badań klinicznych oraz o zbliżających się wizytach w Centrum Medycznym Synexus z wykorzystywaniem środków komunikowania na odległość w postaci kontaktu telefonicznego, maila, smsa lub pisemnego powiadomienia kierowanego na wskazany adres,
   d) realizacji wniosków pacjentów o refinansowanie kosztów przez nich poniesionych na dojazd do ośrodka Synexus Sp. z o.o.,
   e) prowadzenia przez administratora danych analiz w zakresie kontroli jakości.
na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i art. 9 ust. 2 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, którym zlecona zostanie wykonanie badań i analiz laboratoryjnych.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
   a) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a i b – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie dokumentacji medycznej (20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa),
   b) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c i e – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe administratora danych, jednak nie dłużej niż przez okres 7 lat.
   c) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d – przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji celów wskazanych w pkt 3.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.