Gastropareza cukrzycowa – bezpłatna konsultacja

Gastropareza to zespół objawów wywołany zaburzeniami opróżniania żołądka niespowodowanymi przeszkodą mechaniczną. Jest ona jednym z powikłań długotrwającej cukrzycy. Według różnych źródeł powikłanie to stwierdza się u około 30%, a nawet do 50% chorych z długo trwającą cukrzycą zarówno typu 1, jak i typu 2. Dotychczasowe obserwacje pokazują, że chorzy na cukrzycę typu 1 są 4-krotnie bardziej narażeni na rozwój tego powikłania niż chorzy na cukrzycę typu 2. Pierwsze symptomy gastroparezy stwierdzane są zwykle po około 10 latach od rozpoznania cukrzycy.

Objawami gastroparezy cukrzycowej mogą być:

  • opóźnione opróżnianie żołądka,
  • cofanie się treści pokarmowej z żołądka do przełyku (reflux, zgaga itp.)
  • powstawanie nadżerek w przełyku,
  • nieodpowiednie wchłanianie składników pokarmowych np. węglowodanów, co może doprowadzać do niedocukrzeń
  • nieodpowiednie wchłanianie leków
  • po posiłkowe spadki ciśnienia tętniczego krwi,
  • zaburzona perystaltyka jelit,
  • niedożywienie,
  • zła jakość życia

Centrum Medyczne Synexus prowadzi bezpłatne konsultacje dla osób:
– ze zdiagnozowaną gastroparezą cukrzycową
– chorujących na cukrzycę typu I lub II i zmagających się z objawami gastroparezy

Pacjenci naszych naszych placówek:
– zyskują szansę na nowe możliwości terapeutyczne w ramach prowadzonych programów badań klinicznych nowych leków i terapii
– mogą zostać skierowani na dodatkowe bezpłatne badania i konsultacje specjalistyczne (w ofercie m.in. badanie wątroby FibroScan®)

W celu skorzystania z konsultacji należy skontaktować się z naszą infolinią lub wypełnić formularz kontaktowy poniżej i poczekać na kontakt konsultanta.

Przychodnie prowadzące badanie

 
Lokalizacja
 
Centrum Medyczne SYNEXUS GDAŃSK
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS POZNAŃ
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS KATOWICE
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS WARSZAWA
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS WROCŁAW
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS ŁÓDŹ
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS CZĘSTOCHOWA
Zobacz

Umów się na wizytę

Aby zapisać się na bezpłatną wizytę wypełnij poniższy formularz.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Synexus Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej 66.
2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Synexus Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: compliancecontact@synexus.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
   a) ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia na rzecz pacjentów usług medycznych, oraz prowadzenia medycznych badań klinicznych przez Synexus Polska Sp. z o.o.,
   b) przekazywania pacjentom wyników laboratoryjnych, udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta osobie najbliższej przez niego wskazanej.
   c) upowszechniania i wdrażania profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej na ochronę stanu zdrowia pacjentów poprzez poinformowanie o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach klinicznych, dokonanie oceny możliwości zakwalifikowania się do badań klinicznych oraz zaproszenia do udziału w badaniu, a także m.in. poprzez informowanie o ofercie badań profilaktycznych lub badań klinicznych oraz o zbliżających się wizytach w Centrum Medycznym Synexus z wykorzystywaniem środków komunikowania na odległość w postaci kontaktu telefonicznego, maila, smsa lub pisemnego powiadomienia kierowanego na wskazany adres,
   d) realizacji wniosków pacjentów o refinansowanie kosztów przez nich poniesionych na dojazd do ośrodka Synexus Sp. z o.o.,
   e) prowadzenia przez administratora danych analiz w zakresie kontroli jakości.
na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i art. 9 ust. 2 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, którym zlecona zostanie wykonanie badań i analiz laboratoryjnych.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
   a) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a i b – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie dokumentacji medycznej (20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa),
   b) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c i e – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe administratora danych, jednak nie dłużej niż przez okres 7 lat.
   c) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d – przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji celów wskazanych w pkt 3.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.