Zakażenia szpitalne – Clostridium difficile

Skąd w jelicie bakteria Clostridium difficile?

Clostridium difficile jest bakterią powszechnie występującą w środowisku – w wodzie, w glebie, w kale zwierząt, a także w otoczeniu chorych. Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez ręce personelu szpitalnego, bądź kontakt ze skażonymi sprzętami. Bakteria ta nie jest składnikiem prawidłowej flory w jelicie grubym, jednakże wiele dzieci oraz sporadycznie dorośli mogą być jej bezobjawowymi nosicielami. Bezobjawowe nosicielstwo C. difficile stwierdza się u 10 – 30% pacjentów hospitalizowanych.

Objawy zakażenia bakterią Clostridium difficile:

 • wodnista biegunka
 • gorączka
 • brak łaknienia
 • mdłości
 • ból i tkliwość brzucha

Jak dochodzi do biegunki?

Biegunka wywoływana przez tą bakterię, jest spowodowana działaniem toksyn A i B. Wiążą się one z błoną śluzową jelita powodując jego uszkodzenie. Biegunka jest częstym powikłaniem leczenia antybiotykami: dotyczy do 10% dorosłych i do 15% dzieci. W zdecydowanej większości jej pochodzenie nie jest znane, ale często jej przyczyną jest bakteria C.difficile. Może ona spowodować szeroki zakres schorzeń: od lekkich biegunek, po ciężkie rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.

Zakażeniom sprzyja:

 • wlewki doodbytnicze (lewatywy)
 • zakażenie innymi drobnoustrojami (np.Salmonella)
 • zaawansowany wiek (≥65 lat)
 • przebyta hospitalizacja,
 • poważna choroba
 • hamowanie wydzielania kwasu żołądkowego (PPI i H2-blokery)
 • przebyta operacja przewodu pokarmowego
 • żywienie przez sondę
 • otyłość
 • chemioterapia przeciwnowotworowa
 • zapalne choroby jelit
 • leczenie antybiotykiem

Jak rozpoznać zakażenie bakterią Clostridium difficile?

Najważniejszymi badaniami potwierdzającymi zakażenie C. difficile są badania stolca w kierunku obecności tych bakterii i ich toksyn (substancji wytwarzanych przez bakterie, uszkadzających jelito grube). W części przypadków wykonuje się wziernikowanie jelita grubego (kolonoskopia) połączone z pobraniem wycinków do badania mikroskopowego.

Charakterystycznymi zmianami w cięższych zapaleniach jelita wywołanych przez C. difficile są szarożółte tarczki pokrywające błonę śluzową odbytnicy i esicy, zwane błonami rzekomymi (stąd nazwa „rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego”). W lżejszych przypadkach zmiany w jelicie są niewielkie lub w ogóle nie występują.

U nielicznych chorych, u których badanie endoskopowe jest przeciwwskazane (m.in. przy rozdęciu jelita grubego), wykonuje się tomografię komputerową.

Jakie antybiotyki mogą doprowadzić do zakażenia bakterią C. difficile?

Praktycznie każdy stosowany powszechnie antybiotyk może być ryzykiem wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. Najczęściej jednak dotyczy to antybiotyków o szerokim zakresie działania. Warto wymienić: ampicylinę, klindamycynę, cefalosporyny oraz rzadziej erytromycynę czy aminoglikozydy. Ponadto, poza antybiotykoterapią, także inne czynniki wpływają na zakażenie Clostridium difficile.

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej na temat zakażeń szpitalnych wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Przychodnie prowadzące badanie

 
Lokalizacja
 
Centrum Medyczne SYNEXUS GDAŃSK
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS GDYNIA
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS KATOWICE
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS WARSZAWA
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS POZNAŃ
Zobacz
Centrum Medyczne SYNEXUS WROCŁAW
Zobacz

Umów się na wizytę

Aby zapisać się na bezpłatną konsultację wypełnij poniższy formularz.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Synexus Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (53-413) przy ul. Gwiaździstej 66.
2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Synexus Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: compliancecontact@synexus.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
   a) ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia na rzecz pacjentów usług medycznych, oraz prowadzenia medycznych badań klinicznych przez Synexus Polska Sp. z o.o.,
   b) przekazywania pacjentom wyników laboratoryjnych, udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta osobie najbliższej przez niego wskazanej.
   c) upowszechniania i wdrażania profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej na ochronę stanu zdrowia pacjentów poprzez poinformowanie o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach klinicznych, dokonanie oceny możliwości zakwalifikowania się do badań klinicznych oraz zaproszenia do udziału w badaniu, a także m.in. poprzez informowanie o ofercie badań profilaktycznych lub badań klinicznych oraz o zbliżających się wizytach w Centrum Medycznym Synexus z wykorzystywaniem środków komunikowania na odległość w postaci kontaktu telefonicznego, maila, smsa lub pisemnego powiadomienia kierowanego na wskazany adres,
   d) realizacji wniosków pacjentów o refinansowanie kosztów przez nich poniesionych na dojazd do ośrodka Synexus Sp. z o.o.,
   e) prowadzenia przez administratora danych analiz w zakresie kontroli jakości.
na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i art. 9 ust. 2 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, którym zlecona zostanie wykonanie badań i analiz laboratoryjnych.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
   a) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a i b – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie dokumentacji medycznej (20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa),
   b) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c i e – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe administratora danych, jednak nie dłużej niż przez okres 7 lat.
   c) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d – przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji celów wskazanych w pkt 3.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.