Obsługiwane przez Synexus

Początek Alzheimera to nie koniec życia. Nie będziesz sam.
Pomóż w badaniach medycznych nad chorobą Alzheimera z pobudzeniem. Dołącz do innych i zakwalifikuj bliską osobę do lokalnych badań klinicznych nad Alzheimerem.

Bycie opiekunem osoby z chorobą Alzheimera to trudna droga.

Opiekowanie się taką osobą i patrzenie, jak się zmienia, nie jest łatwe. Zmienia się też wasza relacja — i choć teraz możecie być nawet bliżej, to narastająca izolacja, mała ilość snu, a do tego wszystkiego stres i obawy mogą odbić się na Twoim zdrowiu.

Badania kliniczne (nazywane też badaniami naukowymi) mogą zapewnić dostęp do specjalistów od choroby Alzheimera, którzy rozumieją codzienne trudy, z jakimi się zmagasz. Jeśli Twój bliski zakwalifikuje się do badania i zostanie do niego włączony, zespół badawczy odpowie na pytania pojawiające się w trakcie udziału w badaniu. Badania kliniczne dają nadzieję na przyszłość — naukowcy starają się odnaleźć nowe, skuteczne metody leczenia tej przytłaczającej choroby mózgu.

Obecnie badania kliniczne nad choroba Alzheimera z pobudzeniem prowadzone są w: Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Świdniku.

Zróbmy razem kolejny krok.

Wolisz porozmawiać? Będzie nam miło cię usłyszeć!

Wolisz porozmawiać? Będzie nam miło cię usłyszeć!

Choroba Alzheimera z pobudzeniem.

Choroba Alzheimera z pobudzeniem może obejmować agresję fizyczną lub słowną — popychanie, krzyczenie lub bicie. Nawet niegroźne zachowania, takie jak wędrowanie czy nerwowość, mogą być objawami pobudzenia. Czynniki wyzwalające mogą obejmować np. przebieranie, zmuszanie do wykonania jakiejś czynności lub nadmierny hałas. Choroba Alzheimera z pobudzeniem występuje częściej u mężczyzn, podczas gdy u kobiet zwykle chorobie towarzyszy depresja.

Dlaczego badania nad Alzheimerem są ważne: choroba w liczbach

Oczekuje się, że w Europie liczba chorych do 2050 roku wyniesie ponad 16,2 mln.

Wśród osób starszych z europejskiego obszaru WHO demencja jest główną przyczyną zależności od innych i niepełnosprawności.

Według organizacji Alzheimer Europe najczęstsza przyczyna demencji, choroba Alzheimera, dotyka 60–65% osób z demencją.

Demencja a choroba Alzheimera — czym się różnią?

Choroba Alzheimera to rodzaj demencji — demencja to szeroki termin oznaczający pogorszenie sprawności umysłowej, w tym utratę pamięci. Demencja nie jest chorobą. Wynika ona z innych przyczyn — od choroby Alzheimera do udaru. Jednak najczęstszą przyczyną demencji jest właśnie choroba Alzheimera.

Szacuje się, że nawet u 50% chorych z Alzheimerem pojawiają się objawy pobudzenia. Wraz ze starzeniem się populacji niestety rośnie liczba chorych z Alzheimerem — dlatego tak ważne są badania nad lekami na różne stadia i objawy tej choroby.

Stadia choroby Alzheimera i niespodziewane objawy: zmiany osobowości

Choroba Alzheimera ma charakter postępujący — nasila się z czasem. Rozróżnia się 3 główne stadia choroby: łagodne, umiarkowane i ciężkie.

Stadium łagodne

We wczesnym (łagodnym) stadium chory może funkcjonować całkiem dobrze, ale czasami zauważa problemy z pamięcią — jak np. zapominanie często używanych słów. Pogorszyć może się też sprawność umysłowa, ale chory zwykle pozostaje samodzielny. Inne osoby mogą zauważać zmiany osobowości chorego.

Stadium umiarkowane

Chorobie w stadium umiarkowanym towarzyszą bardziej oczywiste objawy, ponieważ nasilają się problemy z pamięcią i sprawnością umysłową. Chorzy mogą wymagać szerszej pomocy w codziennych sprawach — przy ubieraniu się lub kąpieli — a także mogą mieć skłonność do wędrowania. Na tym etapie zmiany osobowości mogą być bardziej drastyczne, może też występować nietrzymanie moczu. Chory może łatwo ulegać pobudzeniu, a zmotywowanie go może być jeszcze trudniejsze; może też pojawiać się dalsze wycofanie i depresja.

Stadium ciężkie

W ciężkim, końcowym stadium choroby chory zwykle ma problemy z prowadzeniem rozmowy. Mogą występować też kłopoty z kontrolą funkcji organizmu. Pogarsza się też sprawność fizyczna chorego, mogą nawet pojawiać się problemy z chodem.

Opiekunowie: dlaczego są niezbędni?

Ponieważ choroba Alzheimera wpływa na zdolności kognitywne (umysłowe), w ramach badań klinicznych konieczna może być obecność opiekuna lub innej osoby, będącej przedstawicielem prawnym chorego. Opiekun taki powinien spędzać z bliską, chorą osobą pewien czas każdego dnia, aby móc z pierwszej ręki informować lekarza prowadzącego badanie o stanie umysłowym chorego. Oznacza to też, że opiekun będzie musiał towarzyszyć uczestnikowi badania na wizytach. Najlepiej, by partnerem w badaniu był członek rodziny lub opiekun mający codzienny kontakt z chorym.

Jak działa dopasowywanie badań?

Wypełnij krótką ankietę

Chcemy lepiej poznać stan bliskiej Ci osoby, aby odnaleźć dobrze dopasowane badanie kliniczne — ponieważ wymogi co do wieku lub stanu zdrowia mogą być różne w różnych badaniach.

Znajdź pasujące badanie

Na podstawie podanych informacji postaramy się znaleźć dla bliskiej Ci osoby dopasowane badanie prowadzone w okolicy. Jeśli nie zdołamy znaleźć dopasowanego badania, będziemy pamiętać o poinformowaniu Cię o dostępności badań w przyszłości.

Zaplanuj wizytę przesiewową

Zespół badawczy przeprowadzi wywiad i sprawdzi stan zdrowia Twojego bliskiego, aby upewnić się, że badanie będzie dla nich właściwe.

Zgłaszaj się na wizyty w ramach badania

Jeśli bliska Ci osoba będzie mogła brać udział w badaniu, wizyty w klinice będą odbywały się regularnie. Ty (lub inna osoba zatwierdzona przez lekarza prowadzącego badanie) możesz zostać poproszony(-na) o odbycie wraz z osobą włączoną do badania dodatkowych wizyt w klinice lub telewizyt. Bliska Ci osoba w ramach udziału w badaniu może otrzymać lek badany i opiekę w ramach badania od miejscowych lekarzy.

Zaplanuj własny harmonogram

Wiemy, że współpraca z osobami dorosłymi z zaburzeniami kognitywnymi stanowi pewne wyzwanie w zakresie namówienia ich na zrobienie pewnych rzeczy — a w niektórych porach dnia może to być szczególnie trudne! Zapewniamy Cię, że nasz zespół badawczy we współpracy z Tobą ustali terminy wizyt, które będą najkorzystniejsze dla wszystkich.

To potrwa tylko kilka minut.

Szczegółowe informacje o badaniach klinicznych

Badania kliniczne prowadzi się z udziałem ludzi w celu sprawdzenia, czy nowy lek, terapia lub sposób leczenia są bezpieczne i skuteczne u osób z określonymi problemami zdrowotnymi lub chorobami. Takie badania realizowane są zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi naukowymi, co daje gwarancję, że otrzymane w ich wyniku dane będą najlepsze do dokonywania decyzji w zakresie opieki zdrowotnej.

Uczestnicy badania mogą otrzymywać badany lek albo placebo* i pozostawać pod opieką lekarza i innych pracowników opieki zdrowotnej. Słowo „badany” oznacza, że lek nie jest jeszcze dostępny lub nie został dopuszczony do powszechnego stosowania.

* Wygląda jak badany lek, ale nie zawiera substancji leczniczej.

Tak! Zespół badawczy bez zgody nie może informować, kto uczestniczy w badaniu klinicznym. Informacje zbierane w badaniach klinicznych są poufne, a w raportach z badań nie podaje się nazwisk pacjentów.

Jeśli znajdziemy badanie dopasowane dla bliskiej Ci osoby, a Ty albo ona macie pytania do zespołu badawczego — na temat bezpieczeństwa lub innych spraw — wystarczy je zadać zespołowi! Bardzo ważne jest uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania i czucie się komfortowo z udziałem bliskiej osoby w badaniu. Należy też pamiętać, że uczestnik badania może zrezygnować z udziału w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny.

Jeśli znajdziemy badanie dopasowane dla bliskiej Ci osoby, a Ty albo ona macie pytania do zespołu badawczego — na temat bezpieczeństwa lub innych spraw — wystarczy je zadać zespołowi! Bardzo ważne jest uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania i czucie się komfortowo z udziałem bliskiej osoby w badaniu. Należy też pamiętać, że uczestnik badania może zrezygnować z udziału w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny.

COVID-19 — nasze placówki są otwarte

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno personelowi, jak i pacjentom, wymagamy, by w naszych ośrodkach wprowadzone były środki ostrożności związane z COVID-19. Oznacza to, że ośrodki stosują najlepsze praktyki, aby ograniczyć potencjalny kontakt z wirusem i dbają o to, by pozostały otwarte i dostępne na potrzeby badań nad nowymi lekami.
Środki bezpieczeństwa, które podejmujemy w związku z pandemią COVID-19, to m.in.:
  • Znaczne zwiększenie dostępności telewizyt.
  • Dbałość o zachowanie dystansu społecznego we wszystkich poczekalniach.
  • Kontynuacja praktyki dokładnego sprzątania i dezynfekcji gabinetów lekarskich pomiędzy wizytami kolejnych pacjentów.
  • Stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej przez wszystkich członków personelu w naszych przychodniach.

O nas i naszych partnerach

Synexus to firma przeprowadzająca badania kliniczne i badająca skuteczność nowych leków i metod leczenia od ponad 20 lat. Uczestnikom zapewniamy przyjazną i spokojną atmosferę, w której mogą kształtować przyszłość opieki zdrowotnej dla samych siebie i innych. Synexus posiada ośrodki badawcze na całym świecie — a w każdym z nich dedykowany zespół doskonale wyszkolonych lekarzy i pielęgniarek. Nasza przyjazna załoga i osobiste zaangażowanie sprawiają, że nasze kliniki to doskonałe miejsce do uczestniczenia w badaniu klinicznym.
AcurianHealth pomaga łączyć pacjentów z badaniami klinicznymi, które oferują dostęp do opracowywanych leków. Dokładnie dopasowujemy tysiące pacjentów do setek badań naukowych prowadzonych na całym świecie. W ramach AES — globalnej firmy rekrutującej i angażującej pacjentów do badań klinicznych — AcurianHealth wspiera postępowe badania w zakresie zdrowia.
PPD to wiodąca globalna firma prowadząca badania na zlecenie zapewniająca kompleksowe, zintegrowane usługi opracowywania leków, laboratoria i usługi związane z zarządzaniem cyklem życia. Wśród naszych klientów znajdują się firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, zajmujące się wyrobami medycznymi, organizacje akademickie i rządowe. Misją PPD, wspomaganą przez ponad 26 000 pracowników z biur w 47 krajach, jest wsparcie naszych klientów w dostarczaniu zmieniających życie terapii, aby polepszyć stan zdrowia.