Cennik densytometrii – Katowice

CENNIK BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCHKatowice:

  • Skan bliższego końca kości udowej, z wyszczególnieniem wyniku z szyjki kości udowej – 40 zł
  • Skan odcinka lędźwiowego kręgosłupa – 40 zł
  • Pełne badanie gęstości kości (wg definicji WHO) – oba powyższe skany – 70 zł
  • Skan całego ciała – 110 zł
  • Skan bliższego końca kości udowej wokół wszczepionej endoprotezy – 50 zł