Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych

Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych

SDBKW ciągu ostatnich 20 lat naukowcy odkryli i opracowali ponad 300 nowych leków, szczepionek i produktów medycznych, które zostały wprowadzone do obrotu i pozwalają skuteczniej leczyć ponad 150 różnych chorób. 20 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych.

20 maja – data pierwszego randomizowanego badania klinicznego

Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych jest obchodzony na całym świecie 20 maja, aby uczcić dzień, w którym James Lind rozpoczął uważany za pierwsze randomizowane badanie kliniczne, eksperyment naukowy na pokładzie statku. W owych dniach marynarze masowo zapadali i umierali na szkorbut. James Lind pełnił funkcję chirurga na statku i przeprowadził pierwszy eksperyment naukowy z udziałem marynarzy. Chorym członkom załogi podawał między innymi owoce cytrusowe i zaledwie po 6 dniach nastąpiła znacząca poprawa ich stanu. U marynarzy nie spożywających cytrusów nie było poprawy. Tym samym udowodniona została ścisła zależność między szkorbutem i spożywaniem owoców cytrusowych. Dziś wiemy, ze szkorbut to choroba wywołana niedoborem witaminy C. Badania kliniczne mają zatem początek w maju 1747 roku.

Przenosząc się do dnia dzisiejszego, mamy za sobą 269 lat poszerzania wiedzy, osiągnięć technologicznych i postępu technik badawczych. Jedna rzecz pozostaje niezmienna – wciąż istnieją choroby, których nie potrafimy wyleczyć i wciąż istnieją rozwiązania, o których jeszcze świat nie słyszał.

Synexus jako element ogólnoświatowej układanki pod tytułem „postęp medycyny”

Międzynarodowy Dzień Badań Klinicznych jest dla nas szczególnym świętem. Specjalizujemy się w prowadzeniu badań klinicznych, w których wzięło już udział ponad 700,000 pacjentów na całym świecie. Dodatkowo prowadzimy szeroko zakrojone programy kontrolne i profilaktyczne, w ramach których oferujemy bezpłatne badania kontrolne dla osób między innymi z cukrzycą, astmą, problemami kardiologicznymi i chorobą zwyrodnieniową stawów. Jesteśmy dumni z tego, że poprzez doświadczenie i olbrzymią wiedzę naszych pracowników, możemy realizować naszą misję, gromadzić wiedzę i ludzi, działać we wspólnym celu na rzecz podniesienia jakości życia pacjentów i postępu medycyny. Badania kliniczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju medycyny i nowoczesnej farmacji. Dzięki prowadzonym na całym świecie badaniom nad lekami tysiące pacjentów ma dostęp do nowoczesnych terapii, a uczestnicy badań klinicznych biorą czynny udział w rozwoju medycyny dla siebie i dla przyszłych pokoleń.

Czym są badania kliniczne?

Badania kliniczne są to badania nad nowymi lub istniejącymi już lekami i metodami leczenia prowadzone z udziałem chorych lub zdrowych uczestników. Wynikiem badań jest zgoda na rejestracje nowego leku. Czytając ulotki dołączone do leków zapoznajemy się z informacjami o możliwych działaniach niepożądanych. Informacje te są wynikiem obserwacji medycznych w trakcie trwania badań klinicznych. Badania kliniczne można podzielić na badania czterech faz. Faza pierwsza to początkowa ocena produktu realizowana z udziałem zdrowych ochotników. Celem tej fazy jest ustalenie bezpieczeństwa, bezpiecznego zakresu dawek i właściwości farmakokinetycznych produktu. Faza druga to ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia oraz ustalenie najwłaściwszej dawki terapeutycznej, z udziałem chorych pacjentów. Kolejna, trzecia faza, ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leku doświadczalnego, z udziałem większej liczby chorych pacjentów. Po sukcesie trzeciej fazy, najczęściej następuje rejestracja leku. Czwarta faza dotyczy leków dostępnych w sprzedaży i ma na celu ocenę czy lek jest bezpieczny we wszystkich wskazaniach zalecanych przez producenta i dla wszystkich grup chorych. W Przychodniach Synexus prowadzimy badania trzeciej i czwartej fazy.

Kto może wziąć udział w badaniu klinicznym?

W badaniach klinicznych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby spełniające kryteria medyczne szczegółowo określone w protokole badania. Stąd kluczowe w kwalifikacji pacjentów są informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach i leczeniu. Z każdą osobą chętną do udziału w badaniu lekarz przeprowadza rozmowę informującą o programie, możliwych korzyściach, ryzyku, przyjmowanych lekach. Lekarz udziela odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości pacjenta. Po podjęciu decyzji o udziale w badaniu, pacjent podpisuje formularz świadomej zgody, czyli świadomą i dobrowolną zgodę na uczestnictwo w badaniu klinicznym. Pacjent ma prawo do rezygnacji i może wycofać zgodę na udział w każdym momencie, bez konieczności podawania przyczyny – nie ponosi w związku z tym żadnych konsekwencji. Po wycofaniu zgody na udział w badaniu, powinien zgłosić się na wizytę kontrolną, mającą na celu ocenę jego stanu zdrowia po zakończeniu stosowania leku badanego.

Korzyści z udziału w badaniu klinicznym

Udział w badaniu klinicznym niesie ze sobą wiele korzyści, najważniejsze z nich to:
– bezpłatna opieka wykwalifikowanego personelu medycznego
– skrupulatne monitorowanie stanu zdrowia osoby biorącej udział w badaniu
– dostęp do nowych sposobów leczenia
– osobisty wkład uczestnika programu w rozwój medycyny i pomoc innym chorym – informacje uzyskane w ramach badań klinicznych pozwalają na rozwój coraz skuteczniejszych i bezpieczniejszych metod leczenia.

Czy z udziałem w badaniu klinicznym wiążą się jakieś zagrożenia?

Każdy lek, zarówno ten dostępny w aptece jak i ten otrzymywany w ramach badania klinicznego może mieć działania niepożądane. Ze względu na stosunkowo krótsze doświadczenie w stosowaniu leku w badaniach klinicznych w porównaniu do leków już dostępnych na rynku pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych są objęci szczególnie dokładną obserwacją lekarską. Badanie może być rozpoczęte i kontynuowane tylko w przypadku gdy przewidywane korzyści dla pacjenta przewyższają potencjalne ryzyko. Zarówno w czasie badania, jak i po jego zakończeniu, pacjent ma prawo do zgłaszania lekarzowi prowadzącemu wszelkich zauważonych zmian samopoczucia.

W jakich badaniach można uczestniczyć w Synexus?

Centrum Medyczne Synexus prowadzi badania kliniczne w następujących obszarach terapeutycznych: kardiologia, diabetologia, dermatologia, reumatologia, ortopedia, pulmunologia i neurologia. Więcej informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, a także o ofercie bezpłatnych badań kontrolnych znajduje się na stronie internetowej.