Badania kliniczne – czym są?

Urinary

Każdy lek, zanim trafi do pacjentów przebywa długą drogę badań, aby ostatecznie ocenić jego bezpieczeństwo i skuteczność w leczeniu danego schorzenia. Badania kliniczne mają na celu potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności leku lub rozszerzenie wskazań do jego stosowania. Prowadzone są z lekami już stosowanymi albo zupełnie nowymi – niedostępnymi jeszcze na rynku.

Badania kliniczne są jedyną formą poszukiwania nowych, skutecznych i bezpiecznych sposobów leczenia.

Badania kliniczne służą postępowi medycyny, ponieważ akceptuje ona jedynie te metody leczenia, których efektywność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone w badaniach klinicznych.

Badania kliniczne są zwykle prowadzone jednocześnie w wielu ośrodkach medycznych na całym świecie. Procedury badań oraz sposoby monitorowania ich efektów są planowane z wyprzedzeniem przez zespoły naukowców, według ściśle określonych zasad. W jednym badaniu klinicznym bierze zazwyczaj udział od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy pacjentów na całym świecie. Globalnie w wiele równolegle prowadzonych programów zaangażowane są miliony pacjentów.

Posiadane przez nas doświadczenie przy prowadzeniu badań klinicznych wyróżnia nas spośród ośrodków badań klinicznych w Polsce. Jesteśmy profesjonalistami w pracy z pacjentami jak i w prowadzeniu szczegółowej dokumentacji medycznej i laboratoryjnej. Badania w naszym ośrodku prowadzone są zgodnie z wymogami i przepisami standardów międzynarodowych, z bezwzględnym przestrzeganiem zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP – Good Clinical Practice).

Uważam, że badania  kliniczne są niezbędne dla postępu zarówno wiedzy, jak i medycyny, posuwają świat do przodu. Bez nich nie byłoby nowoczesnego leczenia wielu chorób, w tym bardzo częstych chorób serca,  naczyń krwionośnych, cukrzycy lub innych rzadziej występujących schorzeń. Badania kliniczne dają szansę tym pacjentom, u których zawiodły dotychczasowe, standardowe sposoby leczenia. – dr n. med. Małgorzata Duszyńska

Z punktu widzenia lekarza, opieka nad pacjentem w Centrum Medycznym Synexus stanowi bardzo pozytywne doświadczenie. W jasny sposób określone wewnętrzne reguły postępowania pozwalają skupić się raczej na pracy z drugim człowiekiem w gabinecie, niż na pracy administracyjnej. Oparcie naszego postępowania na jasno sprecyzowanych zasadach Dobrej Praktyki Klinicznej, protokole badania klinicznego oraz silnych bioetycznych podstawach daje nam pewność prawidłowo wykonanego obowiązku. – lek med. Łukasz Więch

 

1

Znajdź interesujące Cię badanie

Wypełnij formularz kontaktowy a my się z Tobą skontaktujemy

Zapisz się
Poleć tę stronę