Badania kliniczne w Synexus

Urinary

Każdy lek, zanim trafi do pacjentów przebywa długą drogę badań, aby ostatecznie ocenić jego przydatność w leczeniu danego schorzenia. Badania kliniczne mają na celu potwierdzenie bezpieczeństwa i skuteczności leku lub rozszerzenie wskazań do jego stosowania. Prowadzone są z lekami już stosowanymi albo zupełnie nowymi – niedostępnymi jeszcze na rynku.

Badania kliniczne służą postępowi medycyny, ponieważ akceptuje ona jedynie te metody leczenia, których efektywność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone w badaniach klinicznych.

Badania kliniczne są jedyną formą poszukiwania nowych, skutecznych i bezpiecznych sposobów leczenia.

Nad zdrowiem i bezpieczeństwem pacjenta w badaniu klinicznym czuwa badacz – lekarz, którego kwalifikacje są weryfikowane przed wydaniem pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego przez Komisję Bioetyczną oraz stosowne władze.

Każdego roku na świecie rozpoczyna się kilkanaście tysięcy badań klinicznych, w których uczestniczy około 1 milion pacjentów.

Wszystkie badania kliniczne prowadzone przez przychodnie Synexus posiadają pozytywną opinię niezależnej Komisji Bioetycznej oraz pozwolenie stosownych władz. Wszystkie badania są nieustannie monitorowane, nasze ośrodki kilka razy do roku poddawane są zewnętrznym audytom i inspekcjom, które mają na celu kontrolę bezpieczeństwa i jakości.

Znajdź interesujące Cię badanie

Zapisz się a my się z Tobą skontaktujemy

Zapisz się
Poleć tę stronę