Artykuły i porady

Bardzo cenimy wiedzę na temat zdrowia i równie chętnie się nią dzielimy.

Stenty w sercu – czym są? Rodzaje stentów oraz możliwe powikłania

Stenty w sercu – czym są? Rodzaje stentów oraz możliwe powikłania

Jak alarmują lekarze, choroby układu krążenia są obecnie jednymi z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Popularnym i skutecznym sposobem walki z chorobą niedokrwienną są stenty, których zastosowanie było prawdziwym przełomem w kardiologii interwencyjnej. Wiele osób zastanawia się, czy stenty w sercu wiążą się z jakimś ryzykiem. Jakie są możliwe powikłania po wszczepieniu stentów w sercu? Co każdy pacjent powinien wiedzieć, przed tego typu zabiegiem z zakresu angioplastyki?

Co to są stenty w sercu?

Stenty w sercu to niewielkie rurki o kształcie walca i siateczkowatej strukturze, która gwarantuje im optymalną elastyczność. Wykonane są z tworzyw sztucznych lub metalu: kobaltu, stali, chromu – to swego rodzaju protezy naczyniowe, które lekarz wszczepia do naczynia wieńcowego w pracowni hemodynamiki, za pomocą tzw. prowadnika, będącego bardzo cienkim, metalowym drucikiem (od naczynia obwodowego do tętnicy wieńcowej, w której doszło do patologicznych zmian tj. zwężeń naczynia).

Wszczepione stenty w sercu przywracają drożność zmienionym chorobowo naczyniom krwionośnym, będąc dla nich rusztowaniem. Przykładowo, blaszki naczyniowe obecne w naczyniu wieńcowym osłabiają jego ściany, co może spowodować zapadnięcie. Ponadto zwężają światło, wskutek czego zostaje zaburzony prawidłowy przepływ krwi, co negatywnie wpływa na pracę mięśnia sercowego. Założenie stentów kardiologicznych niweluje te problemy.

Jakie są główne wskazania do wszczepienia stentów w sercu?

Stenty w sercu są rekomendowane przede wszystkim dla pacjentów po przebytym zawale oraz osób chorych na chorobę wieńcową, jako element terapii leczniczej. Mimo że najszersze zastosowanie znajdują w dziedzinie kardiologii, stenty wykorzystywane są też w leczeniu schorzeń układu pokarmowego, oddechowego oraz moczowego (mogą być wszczepiane w zwężeniach przełyku, tchawicy, cewki moczowej, moczowodów). Stenty są więc używane w naczyniach lub narządach, w których doszło do zwężenia światła i upośledzenia ich funkcjonowania, co przekłada się na gorszy stan zdrowia pacjenta lub nawet zagrożenie jego życia.

Jak przygotować się do wszczepienia stentów w sercu?

Część osób z problemami kardiologicznymi nie wie, jak przygotować się do zabiegu założenia stentów w sercu. Jeśli angioplastyka wieńcowa jest planowana, należy przyjmować zalecane przez lekarza leki, wykonać szczepienie przeciwko WZW B oraz podstawowe badania, takie jak: morfologia krwi, stężenie kreatyniny i potasu, a także parametry krzepnięcia krwi. Należy podkreślić, że chory, który ma stenty w sercu, bezpośrednio po zabiegu musi przejść rehabilitację kardiologiczną (m.in. regularnie wykonywać dostosowane do stanu zdrowia ćwiczenia fizyczne).

Stenty w sercu – jakie rodzaje stentów wyróżniamy?

Obecnie zastosowanie w medycynie znajdują trzy rodzaje stentów, a mianowicie:

 • stenty klasyczne metalowe BMS (Bare Metal Stent) – inaczej stentgrafty metalowe, wykonane ze stopu z obecnością kobaltu i chromu,
 • stenty nasączone lekami DES (Drug Eluting Stent) – tzw. stenty naczyniowe, które uwalniają leki typu heparyna,
 • stenty bioresorbowalne BVS – czyli stenty samowchłanialne (biodegradowalne), zwykle rozpuszczają się samoczynnie w ciągu dwóch lat. Są znacznie droższe od tradycyjnych stentów BMS.

Jakie są potencjalne powikłania po umieszczeniu stentów w sercu?

Powikłania po wszczepieniu stentów w sercu

Wiele osób zastanawia się, z jakimi ewentualnymi powikłaniami wiąże się ta procedura. Mimo niezaprzeczalnie pożytecznego wpływu na kondycję chorego – stenty w sercu (lub dowolnym, innym naczyniu czy narządzie) są ciałem obcym, w związku z czym mogą wystąpić u pacjenta powikłania, takie jak:

 • uszkodzenie tętnicy,
 • zakrzepica,
 • dystalna embolizacja,
 • nabyta malapozycja stentu,
 • stany zapalne,
 • udar mózgu,
 • niewydolność nerek,
 • przewlekłe zamknięcie tętnicy wieńcowej,
 • zatrzymanie akcji serca (bardzo rzadko).

Co sprzyja wystąpieniu powyższych powikłań po wszczepieniu stentów w sercu? Są to:

 • zły ogólny stan zdrowia,
 • krwotok,
 • otyłość,
 • cukrzyca,
 • niewydolność nerek,
 • zaawansowane zmiany miażdżycowe.

Czynnikiem ryzyka jest również podeszły wiek pacjenta i niestosowanie się do zaleceń pozabiegowych.

Stenty w sercu – jak zapobiec restenozie?

Wszczepienie stentów w sercu po jakimś czasie może doprowadzić do stanu zwanego restenozą, która jest obserwowana u części pacjentów po zabiegach angioplastyki naczyniowej. Restenoza polega na powtórnym zwężeniu tętnicy wieńcowej, czyli zwężeniu lub zamknięciu implantowanego stentu. W praktyce klinicznej wyróżnia się restenozę wczesną (bezpośrednio po wszczepieniu stentów) oraz późną (w dalszym okresie, najczęściej po latach). Jak rozpoznać restenozę? Zwykle pacjent obserwuje u siebie pogorszenie stanu zdrowia, powracają dawne dolegliwości w klatce piersiowej, osłabienie, mniejsza tolerancja wysiłku.

Na szczęście nawrót zwężenia po zabiegu stentowania nie jest powszechnie występującym problemem (choć dotyczy około 20-30% chorych). Jednak w razie jego pojawienia się, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Jak zapobiec restenozie? Zdaniem wielu specjalistów najlepszą metodą jest stosowanie nowoczesnych stentów, które uwalniają leki do najbliższych naczyń krwionośnych. Nie da się jednak ukryć, że stenty wydzielające leki są drogie, dlatego wciąż stosuje się je dosyć rzadko.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą osoby (zarówno kobiety, jak i mężczyzn) ze zdiagnozowanym niealkoholowym stłuszczeniem wątroby bądź chorujące na cukrzycę typu II. Zachęcamy do kontaktu pacjentów, którzy poszukują nowych rozwiązań terapeutycznych w ramach programów badań klinicznych. Centrum Medyczne Synexus oferuje badania kontrolne tj. badanie wątroby na urządzeniu Fibroscan®, oraz konsultacje lekarskie adresowane do pełnoletnich pacjentów. Szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikujących do badań klinicznych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

lek. Michał Dąbrowski