Wartości Synexus

Patient Engagement

Budowanie i utrzymywanie lojalności pacjentów poprzez nasze zaangażowanie w otaczanie go opieką i zapewnienie bezpieczeństwa.

Integrity

Pielęgnowanie w całej firmie kultury organizacyjnej charakteryzującej się wzajemnym szacunkiem, uczciwością, rzetelnością i sprawiedliwością.

Expertise

Zobowiązanie do nieustającego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności w celu osiągnięcia ekspertyzy w swojej dziedzinie.

Customer Service

Zachwycanie naszych wewnętrznych i zewnętrznych klientów poprzez dostarczanie usług o najwyższym poziomie i budowanie trwałych relacji.

Empowerment

Zachęcanie każdego pracownika do podejmowania odpowiedzialności za dostarczanie wyjątkowych wyników pracy.