Aktualizacja dotycząca COVID-19 – nasze ośrodki pozostają otwarte.

Dla bezpieczeństwa zarówno personelu, jak i uczestników, obiekty Synexus są obiektami COVID-19 SMART. Oznacza to, że stosujemy najlepsze praktyki w celu zmniejszenia narażenia na wirusy i dokładamy wszelkich starań, aby pozostać otwartymi i dostępnymi do badań nad badanymi lekami.

W ramach COVID-19 SMART podejmujemy następujące kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa:
  • Znaczne zwiększenie dostępności wizyt wideo w ośrodkach
  • Zapewnienie środków dystansu społecznego we wszystkich poczekalniach
  • Dalsze stosowanie praktyki dokładnego czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń po wizycie każdego uczestnika
  • Stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej (PPE) przez wszystkich pracowników naszych ośrodków