Nasze wartości

Centrum Medyczne Synexus opiera swoją działalność na szeregu wartości, wśród których najważniejsze jest szeroko pojęte dbanie o dobro pacjenta.

Ochotnicy biorący udział w badaniu klinicznym znajdują się w centrum zainteresowania całego personelu kliniki. Czują się nie tylko mile widziani, ale także doceniani, co jest w pełni zasłużone. To właśnie nasi pacjenci przyczyniają się bowiem w największym stopniu do opracowania innowacyjnych, skutecznych metod terapii w chorobach przewlekłych. Dlatego też staramy się dbać o ich dobre samopoczucie. Ochotnicy biorący udział w badaniach klinicznych mają możliwość poddania się szczegółowej diagnozie i poznania od podszewki swojego stanu zdrowia. Zapewniamy im także komfortowy dojazd do kliniki i z kliniki do domu lub zwrot kosztów podróży. Osobom, które w ramach procedury medycznej są proszone o przybycie do kliniki na czczo, oferujemy bezpłatne śniadanie po zakończeniu badań.

Przeprowadzając badania kliniczne, mamy na względzie przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pacjentów. Zgłaszając się do Centrum Medycznego Synexus, ochotnicy mają pewność, że procedura, jakiej zamierzają się poddać, została wcześniej zgłoszona i zatwierdzona przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Co więcej, wszystkie badania kliniczne przed rozpoczęciem uzyskują pozytywną opinię Komisji Bioetycznej. Badania kliniczne aktualnie prowadzone przez Synexus są opisane w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych.

Centrum Medyczne Synexus zatrudnia wykwalifikowany personel medyczny z wieloletnim doświadczeniem. Pozwala to uzyskać pewność, że wszystkie procedury przeprowadzane w ramach badania klinicznego odbywają się z zachowaniem ogólnoświatowych standardów i względów bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do badania, analizujemy historię choroby każdego pacjenta, posiłkując się dokumentami uzyskanymi od lekarza rodzinnego. Następnie zbierany jest zespół badawczy, którego pracę koordynuje tzw. badacz – lekarz wykwalifikowany w prowadzeniu badań klinicznych. Na każdym etapie badania sporządzana jest odpowiednia dokumentacja w formie protokołu.

Nasi pacjenci biorą udział w badaniach klinicznych dobrowolnie, po zapoznaniu się ze wszystkimi aspektami danej procedury. Na każdym etapie postępowania mogą wycofać się bez żadnych konsekwencji. Chętnie odpowiadamy też na wszelkie pytania i wyjaśniamy wątpliwości, zarówno wyrażone przez samych ochotników, jak i ich rodziny. Staramy się, aby wszystkie potrzeby naszych pacjentów były jak najpełniej zabezpieczone, a oni sami mogli spokojnie cieszyć się możliwością korzystania z nowoczesnych metod terapeutycznych.

Wszyscy pracownicy Centrum Medycznego Synexus mają jedną wspólną cechę. Jest nią poczucie misji, czyli przekonanie, że to, co robimy na co dzień, przyczynia się do rozwoju nowoczesnej medycyny. Dzięki staraniom naszym i naszych pacjentów, każdego dnia coraz bardziej zbliżamy się do poprawienia metod terapeutycznych w słabo rozpoznanych lub trudnych w leczeniu chorobach. Wprowadzamy nowe leki na rynek farmaceutyczny, a co za tym idzie – pomagamy osobom przewlekle chorym polepszyć swoją kondycję i samopoczucie. W Centrum Medycznym Synexus wierzymy, że nasza działalność służy zarówno poszczególnym pacjentom, jak i całemu społeczeństwu.

Jak wziąć udział?

Przygotowaliśmy przewodnik, który pomoże Ci lepiej zrozumieć badania kliniczne.

Jak wziąć udział?

Dlaczego warto wziąć udział?

Społeczność uczestników badań klinicznych Synexus liczy wiele tysięcy osób. Dołącz do nich.

Dlaczego warto?