Współpraca z lekarzami

Nikt tak dobrze nie zna potrzeb pacjentów jak ich lekarze, dlatego współpraca z partnerami medycznymi jest dla nas kluczowa.

Centrum Medyczne Synexus zajmuje się prowadzeniem badań klinicznych o wysokim stopniu skuteczności oraz bezpieczeństwa. W rekrutowaniu pacjentów pomagają nam lekarze prowadzący codzienną praktykę medyczną i stykający się w jej trakcie z osobami cierpiącymi na różne schorzenia.

Co robimy?

Centrum Medyczne Synexus współpracuje z pracownikami służby zdrowia na całym świecie. Nasze oddziały znajdują się nie tylko w Polsce (ośrodki w Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Częstochowie) i w Wielkiej Brytanii (9 ośrodków w większych miastach), ale także w Bułgarii, Niemczech, na Węgrzech i w Południowej Afryce. Współpraca z lekarzami rodzinnymi przebiega w taki sposób, aby było to korzystne dla wszystkich, szczególnie dla Pacjentów. Osoby kierowane do Synexus uzyskują dostęp do badań klinicznych, a lekarze nie zostają przez to obciążeni dodatkowymi obowiązkami czy też odpowiedzialnością za wyniki terapii. Pracę zespołu badawczego koordynuje bowiem zupełnie inna osoba, zatrudniona specjalnie do danego badania klinicznego (tzw. badacz). Lekarze zgłaszający swoich pacjentów na badania kliniczne dają im możliwość dostępu do najnowszych leków i jednocześnie mają swój wkład w rozwój medycyny.

Jak to wygląda w praktyce?

Centrum Medyczne Synexus zgłasza nowe badanie kliniczne, a po uzyskaniu wszelkich potrzebnych dokumentów (przede wszystkim pisemnej zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) rozpoczyna poszukiwania Pacjentów, którzy spełniają określone kryteria. Na tym etapie rekrutacji typowane są osoby o określonej płci, wieku oraz stanie zdrowia. Pacjenci Ci otrzymują etycznie zatwierdzone pismo, w którym znajdują się wstępne informacje o planowanym badaniu klinicznym oraz w przypadku ich zainteresowania, zaproszenie do kontaktu z Centrum Medycznym Synexus. Ta część procesu jest bardzo ważna, ponieważ zależy nam, aby Pacjent świadomie podjął decyzję o udziale w badaniu. Po wstępnym zaakceptowaniu zgłoszenia danego Pacjenta, Centrum Medyczne Synexus prosi o wcześniejszą dokumentację medyczną dotyczącą danego schorzenia.

Jak to działa?

Koncentrujemy się na rozwijaniu wzajemnie korzystnych relacji z lekarzami rodzinnymi, aby ich pacjenci mogli uzyskać dostęp do badań klinicznych bez konieczności poświęcania czasu na zarządzanie badaniem. Za przeprowadzenie badania klinicznego lekarz ogólny nie ponosi odpowiedzialności, więc jego wpływ jest ograniczony do minimum. Dzięki współpracy naprawdę jesteśmy w stanie wspólnie rozwijać medycynę.

Synexus otrzymuje zlecenie przeprowadzenia nowego badania klinicznego i uzyskuje odpowiednie etyczne potwierdzenia. Zespół ds. Kontaktów klinicznych Synexus współpracuje z Partnerami w celu przekazania informacji o rozpoczęciu badania odpowiednim Pacjentom.

Partnerzy przeszukują swoją bazę danych pod kątem zgodności Pacjentów (są to zasadniczo podstawowe wyszukiwania, oparte głównie na płci, wieku i stanie zdrowia) i przekazują te informacje z powrotem do Synexus.

Pacjenci lekarzy rodzinnych otrzymują dokument proszący ich o kontakt ze strony Synexus, jeśli będą zainteresowani. Wybór po stronie Pacjenta jest integralną częścią procesu, w końcu to Pacjent decyduje się skontaktować się z Synexus, jeśli będzie zainteresowany udziałem w badaniu klinicznym. Jeśli pacjent zostanie włączony do badania klinicznego, poprosimy Parntera o potwierdzenie jego pochodzenia medycznego.

Wszelkie wyniki testów są przekazywane do lekarza rodzinnego, aby zapewnić wszystkim jak najlepszy obieg aktualnych informacji na temat stanu zdrowia Pacjenta.

Co zyskuje lekarz?

Efektem naszej współpracy z lekarzami jest doskonała opieka, jaką możemy zapewnić ich pacjentom, a także rzetelne wyniki badań klinicznych, które dostarczają wielu przełomowych danych medycznych. W znaczący sposób przyczynia się to do rozwoju światowej medycyny. Co ważne, Centrum Medyczne Synexus przekazuje swoim partnerom wszelkie istotne dla przebiegu leczenia wyniki badań. Dzięki temu, po zakończeniu badania klinicznego, lekarz posiada aktualne informacje o stanie zdrowia pacjenta i może na tej podstawie zaplanować dla niego dalszą terapię.

Dowiedz się więcej

Co zyskuje pacjent?

W Centrum Medycznym Synexus opieka nad pacjentami biorącymi udział w badaniach klinicznych jest utrzymana na najwyższym poziomie. Zatrudniamy wykwalifikowany personel medyczny, który posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Ochotnicy mają zapewniony dostęp do wielu badań, które w innych warunkach bywają trudno dostępne. Należą do nich m.in. badanie wątroby na urządzeniu Fibroscan®, badanie fizykalne, badania krwi. Co więcej, Synexus wykazuje się wyjątkową dbałością o etykę pracy, a także o bezpieczeństwo pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych. Procedura może zostać zmodyfikowana, a w niektórych przypadkach przerwana, jeżeli terapia nie przynosi pożądanych pozytywnych rezultatów. Ochotnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w badaniu klinicznym. Przeprowadzane badania są bezpłatne, a ich wyniki w każdej chwili są dostępne do dyspozycji pacjenta. Centrum Medyczne Synexus pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania pacjentów i ich rodzin, a także zapewnia bezpłatne śniadania dla tych, którzy byli poproszeni o przyjście na badanie na czczo.

Dowiedz się więcej