Nowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych

Panoply Health Limited („Panoply”) współpracuje z firmami farmaceutycznymi i firmami prowadzącymi badania naukowe na zlecenie, rekrutując pacjentów do badań klinicznych. Firma Panoply chroni wszystkie powierzone jej dane i zapewnia ich poufność. Kiedy wyrazili Państwo zainteresowanie udziałem w badaniach klinicznych i otrzymywaniem od nas informacji, przedstawiliśmy Państwu formularz świadomej zgody wyjaśniający, jak Państwa dane są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane, oraz jakie są Państwa obecne prawa w odniesieniu do danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że w związku z restrukturyzacją organizacyjną w spółkach grupy Panoply, aktywa Panoply, w tym jej baza danych, zostaną przeniesione do jej spółki stowarzyszonej, Synexus Clinical Research Limited („Synexus”, adres siedziby: Sandringham House, Ackhurst Park, Chorley, Lancashire, PR7 1NY, Zjednoczone Królestwo; numer rejestracyjny: 5575991). Możemy Państwa zapewnić, że firma Synexus zobowiązuje się do utrzymywania takiego samego poziomu ochrony bezpieczeństwa informacji jak Panoply i będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w tym samym celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. Synexus jest firmą globalną, a dane osobowe mogą być udostępniane w różnych krajach. Dane osobowe mogą być udostępniane spółkom powiązanym, przy czym niektóre z nich, w tym Acurian i PPD, mają siedzibę poza Unią Europejską lub Zjednoczonym Królestwem, oraz stronom trzecim, z którymi zawarto umowę, tj. agentom i usługodawcom na zasadzie „wiedzy koniecznej” w celu osiągnięcia uzasadnionych celów biznesowych. Wdrożyliśmy środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony takich danych, zawierając na przykład standardowe klauzule umowne („SCC”) dotyczące takiego przesyłania danych. Klauzule SCC zapewniają gwarancje prawne w odniesieniu do Państwa danych osobowych, a Państwo mogą zażądać od nas kopii SCC, korzystając z niżej podanych danych kontaktowych.

Jeśli zechcą się Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak Synexus przetwarza dane osobowe, proszę się zapoznać z polityką prywatności Synexus dostępną https://www.przychodniasynexus.pl/polityka-prywatnosci/

Prosimy pamiętać, że przetwarzamy Państwa dane w oparciu o Państwa wyraźną zgodę. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych, klikając poniższy link Anuluj subskrypcję. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem w odniesieniu do przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

    Państwa dane osobowe zostaną przeniesione do bazy danychSynexus w dniu: 20 sierpnia 2021. („Data przeniesienia”), chyba że wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, klikając powyższy link „Anuluj subskrypcję” przed Datą przeniesienia. W przypadku wycofania zgody Państwa dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych Panoply i nie zostaną przeniesione do bazy danych Synexus.

    Jeśli będą Państwo mieć jakiekolwiek pytania lub zechcą zostać usunięci z bazy danych Synexus po Dacie przeniesienia, proszę się z nami skontaktować pod adresem compliance.contact@globalaes.com.