Artykuły i porady

Bardzo cenimy wiedzę na temat zdrowia i równie chętnie się nią dzielimy.

Badanie wątroby metodą Fibroscan® – czym jest i jak może pomóc w leczeniu?

Badanie wątroby metodą Fibroscan® – czym jest i jak może pomóc w leczeniu?

Elastograficzna metoda FibroScan® jest stosowana podczas oceny stopnia uszkodzenia wątroby. Urządzenie dokonujące pomiaru zostało wprowadzone na rynek w roku 2003 i od tego czasu jest wykorzystywane nie tylko do diagnostyki chorych z rozpoznaną uprzednio chorobą wątroby, ale również do badań przesiewowych, mających na celu wykrycie bezobjawowego uszkodzenia wątroby o dowolnej przyczynie już na wczesnym etapie i wyselekcjonowanie osób wymagających starannej diagnostyki w tym zakresie. W aparatach nowego typu możliwa jest również ocena ilościowa stopnia stłuszczenia wątroby.

Metoda FibroScan® – działanie

Podczas badania do skóry pacjenta na obszarze przestrzeni międzyżebrowej, przykładana jest specjalna głowica, w której znajduje się generator drgań mechanicznych. Emitowane przez urządzenie fale mechaniczne rozchodzą się w wątrobie z odpowiednią szybkością, która jest uzależniona od stopnia włóknienia wątroby. Urządzenie FibroScan® mierzy właśnie  prędkość rozchodzenia się tych fal, a wynik podaje w tzw. kilopaskalach i przelicza na stosowaną w biopsji skalę METAVIR. Metoda FibroScan® jest całkowicie nieinwazyjna i bezpieczna – nie występuje ryzyko przerwania ciągłości tkanek, nie trzeba pobierać od pacjenta krwi. FibroScan® pozwala na uzyskanie bardzo precyzyjnych wyników. Ponadto jego wykonanie nie jest kosztowne, dzięki temu, że jest wykonywane w systemie ambulatoryjnym, a umożliwia ono ocenę większego obszaru wątroby w porównaniu z biopsją.

Metoda Fibroscan® – zalety

FibroScan® jest urządzeniem służącym do analizy stopnia zaawansowania włóknienia wątroby. Zaletą tej metody jest to, że może zastąpić inwazyjną biopsję wątroby, gdyż badanie metodą elastograficzną za pomocą tego urządzenia umożliwia w sposób szybki i bezbolesny określenie potrzeby i rodzaju dalszej diagnostyki i terapii hepatologicznej. Ta nieinwazyjna metoda badania jest obecnie pewnym standardem w diagnostyce hepatologicznej i preferują ją najważniejsze hepatologiczne towarzystwa naukowe, szczególnie w diagnostyce przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Oczywiście lekarze nadal stosują biopsję, jednak jest ona rozwiązaniem optymalnym w sytuacjach, kiedy stwierdza się niezgodność wyniku ze stanem klinicznym chorego lub w przypadku współistnienia zakażenia HCV z chorobą wątroby o innej przyczynie. Wysoka wiarygodność tej metody elastografii została potwierdzona przez EASL (European Association for the Study of the Liver), wytyczne APASL (Asian Pacific Association for the Study of the Liver), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku oraz Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów.

Metoda badania FibroScan® – jak się przygotować?

W ramach akcji promocji zdrowia w Centrum Medycznym Synexus można skorzystać z poszerzonej diagnostyki na nowoczesnym urządzeniu FibroScan®. Jest ono dedykowane dla pacjentów z diagnozą stłuszczenia wątroby, które pozwala na pomiar włóknienia i stłuszczenia wątroby. Do badania pacjent powinien przystąpić na czczo lub co najmniej 6 godzin po ostatnim posiłku. W dniu badania należy zgłosić się z dokumentacją medyczną dotyczącą choroby wątroby oraz chorób towarzyszących (historia choroby, wyniki badań laboratoryjnych – szczególnie aktywność ALAT). Przed badaniem nie wolno spożywać alkoholu i stosować używek.

Lek. Michał Dąbrowski