Artykuły i porady

Bardzo cenimy wiedzę na temat zdrowia i równie chętnie się nią dzielimy.

POChP a astma – jak je odróżnić? Podobieństwa i różnice

POChP a astma – jak je odróżnić? Podobieństwa i różnice

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i astma bywają mylone ze względu na podobne objawy, zwłaszcza w początkowym etapie rozwoju choroby. Astma i POChP to jednak dwa odmienne schorzenia dotykające układu oddechowego. Różnice między nimi wynikają z przyczyn, przebiegu choroby, a także rokowań. Przybliżamy, jakie cechy różnicują te choroby oraz jak sprawdzić, czy występujące objawy dotyczą astmy, czy POChP.

Co to jest POChP i astma – podobieństwa

Zarówno przewlekła obturacyjna choroba płuc, w skrócie POChP, jak i astma to schorzenia układu oddechowego dotyczące przede wszystkim oskrzeli. To choroby przewlekłe, które utrudniają oddychanie oraz zmniejszają odporność wysiłkową, a tym samym obniżają jakość życia.

Cechą wspólną astmy i POChP jest obturacja, czyli zawężenie światła kanału oddechowego, co wywołuje duszności. Do rozwoju obu chorób dochodzi w wyniku przewlekłej reakcji zapalnej, która jest odpowiedzią na czynniki drażniące błonę śluzową. Czynniki te zwykle są inne w przypadku astmy i POChP. 

Przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz astma bywają mylone ze względu na podobne objawy, które różnią się przy nieco bardziej wnikliwej obserwacji. Natomiast przyczyny (czynniki wywołujące stan zapalny), rozwój chorób, a także niektóre objawy oraz rokowania są inne. 

Wspólne objawy występujące u pacjentów chorujących na POChPastmę to:

  • duszności, zwłaszcza po wysiłku;
  • świszczący oddech;
  • kaszel. 

Astma a POChP – różnice wynikające z przyczyn choroby

Przewlekła obturacyjna choroba płuc dotyczy głównie osób starszych. W przypadku POChP czynnikami drażniącymi błonę śluzową oskrzeli są wdychane zanieczyszczenia, przede wszystkim dym tytoniowy. Palenie papierosów stanowi przyczynę rozwoju POChP u ok. 90% pacjentów.  

Astma natomiast jest chorobą o podłożu alergicznym, często występuje u osób, które chorują jednocześnie na atopowe zapalenie skóry. Czynnikiem drażniącym, który wywołuje obturację jest głównie alergen oraz nieprawidłowa (nadmierna) odpowiedź układu immunologicznego. 

POChP czy astma – jak odróżnić objawy?

Różnice między astmą a POChP dotyczą także rozwoju choroby. Astma zwykle rozwija się nagle oraz intensywnie, często we wczesnym dzieciństwie. Z kolei POChP jest chorobą postępującą, a objawy nasilają się w miarę rozwoju schorzenia oraz występują stale. Przewlekła obturacyjna choroba płuc obejmuje oskrzela mniejsze, prowadzi do zniszczenia miąższu płuc, czyli do rozedmy. Natomiast astma dotyczy oskrzeli większych, doprowadzając do ich nadreaktywności.  

AstmaPOChP wywołują kaszel oraz duszności, jednak prawidłowo leczona astma może nie powodować objawów. Do zaostrzeń zwykle dochodzi po kontakcie z alergenem. Kaszel jest suchy, męczący i ma charakter napadowy oraz zmienny. Chorzy mogą odczuwać dolegliwości zmieniające się nawet kilka razy w ciągu dnia. 

Natomiast u osób z POChP objawy rozwijają się stopniowo, nasilają się początkowo po wysiłku fizycznym, następnie mają charakter stały. Może pojawiać się poranne odkrztuszanie plwociny

POChP a astma – leczenie i rokowania

POChPastma charakteryzują się występowaniem przewlekłego stanu zapalnego. Z kolei także w tym przypadku zauważa się istotne różnice, przez co w przypadku tych schorzeń stosuje się inne leki przeciwzapalne. W nacieku zapalnym zauważa się przewagę innych grup białych krwinek układu odpornościowego, dlatego kortykosteroidy okazują się skuteczniejsze w przypadku astmy.  

U osób chorujących na astmę stosuje się głównie leki wziewne, które hamują proces zapalny. Natomiast leki rozkurczające oskrzela okazują się pomocne w przypadku zaostrzenia objawów. Z kolei u osób cierpiących na POChP to leki rozkurczające oskrzela odgrywają kluczowe znaczenie. Ich stosowanie ma na celu ułatwienie oddychania oraz poprawę jakości życia.  

Prawidłowe leczenie astmy zwykle pozwala na cofnięcie obturacji. Jest to więc choroba uleczalna, a zmiany powstające w oskrzelach mają charakter odwracalny. Natomiast w przypadku POChP leczenie ma na celu głównie poprawę wentylacji płuc oraz hamowanie rozwoju choroby. To schorzenie, które zwykle wywołuje nieodwracalne zmiany w płucach.    

 

W Centrum Medycznym Synexus prowadzimy badania nowych leków oraz metod leczenia. Aktualnie nasza oferta skierowana jest także do pacjentów, którzy w wyniku wieloletniego palenia papierosów chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Szczegóły dotyczące konsultacji dla pacjentów z POChP dostępne są na naszej stronie.  

lek. Michał Dąbrowski